Schizoidní charakterová struktura

Příkladem schizoidní struktury by mohl být spisovatel Herman Hesse

Trauma, které vytváří schizoidní obranný charakter, je způsobeno nesprávně navázaným raným kontaktem s matkou. Nedostatečný kontakt může začít pravděpodobně již před porodem a pokračovat v prvních měsících života. Svým způsobem máme toto zranění všichni, kdo jsme byli rozeni v porodnicích bez bondingu, tedy přiložení novorozence k matce těsně po porodu, a nebyli dostatečně nošeni a chováni. Je důležité připomenout, že se už rodíme každý jiný, a zatímco pro jednoho může být krátké odtržení v podstatě bezvýznamné, pro druhého naopak velmi traumatizující. Takové miminko se najednou ocitá v neznámém světě, cítí se odtržené, nevítané, nežádané a nemá pocit práva na existenci.

Reaguje na to jediným možným způsobem – uzavře se a odtáhne od života. Minimalizuje kontakt se světem, sám se sebou, se svým tělem. Uzavře v sobě pocit strachu až hrůzy a vzteku. Takový člověk bude mít tendence k úzkostem a utíkání do své hlavy. Celé jeho tělo působí úzce, staženě a prodlouženě. Schizma, neboli rozpolcení, mezi bytím a nebytím bude patrné i na těle, které může působit jako by úplně nepasovalo do sebe, to znamená viditelné rozdíly mezi pravou a levou nebo horní a dolní polovinou těla, případně jako by hlava nepasovala k tělu. Energie je stažena do středu těla, kde ji drží napětí v pánvi, bránici a hrudníku, což způsobuje mělké dýchání. Do končetin proudí málo energie, a tak často visí sklesle podél těla jako u loutky, dlaně a chodidla bývají chladné. Často se vyskytuje skolióza – „jako by se snažil vykroutit z těla“. Ale nepředstavujme si hned Quasimoda, šlachovité svaly, dlouhá labutí šíje, úzké kotníky a předloktí patří také k charakteristikám tohoto typu.

Člověk schizoidního typu prožívá svět jako chladné, nehostinné místo, ve kterém se může spolehnout jen na sebe. Snaží se vyvarovat odmítnutí, a to často postojem: „Odmítnu vás dřív, než vy odmítnete mě.“ Má oslabené vnímání sebe sama, svého těla a svých pocitů. To je dobrá obrana před bolestí, ale také před radostí a slastí. Je potřeba čelit strachu ze života, jít do těla a připustit si potřebu kontaktu, lásky a podpory.

Lidé se schizoidními rysy jsou obyvkle duševně založení, bývají inteligentní a kreativní, mají spoustu nápadů a talentů. Když se jim podaří spojit se se světem, ukotvit se v těle, mohou své nápady, kterými vynikají nad ostatními typy, realizovat v hmotném světě.

Obvykle dělá tomuto typu dobře teplo, pohyb, fyzická práce (jako práce na zahradě, řemeslná práce s materiálem), dechová cvičení, aktivní meditace nebo meditace zaměřená na vnímání těla a ukotvení se.

Pokud chcete vytvořit pouto s člověkem, který nese schizoidní rysy, buďte tím, na koho se může spolehnout. Rušení schůzek, pozdní příchody a nezodpovědné chování toleruje méně než jiné charakterové struktury.

Podobné příspěvky