Psychopatická charakterová struktura

Psychopat nezní úplně lichotivě, že? Pokud se v této charakterové struktuře poznáte, neklesejte na mysli, někdy se o ní hovoří také jako o struktuře Rytíře.

Kdo by neznal Mr. and Mrs. Smith

Na rozdíl od předchozích dvou struktur zde poznáváme silného, dominantního jedince. Také si nenese zranění z miminčího věku, ale z takzvaného období prvního vzdoru, tedy kolem tří let. V této době se otevírá konflikt mezi potřebou nezávislosti a potřebou intimity. Může vyvstat několik konfliktních a traumatických situací. Například, když dítěti není umožněno se svobodně vyjádřit, je rodičem přemožen a „prohrává“. Nebo když nejsou rodiče jednotní ve vychově, dítě se tak jakoby ocitá v trojúhelníku mezi nimi. Může se stát, že se s mámou cítí jako parťák, ale příjde táta a „sesadí“ ho do role dítěte, které se tak může cítit zrazené.

Přesvědčení člověka psychopatické struktury zní asi takto: „Život je boj. Na světě jsou dva druhy lidí: vítězové a poražení. Je lepší zradit, než být zrazen. Já jsem vítěz, bude to podle mne.“ Tento charakter si vybudoval svou ochranu proti pocitu zrady a ponížení, proto musí mít kontrolu. Tu je možné získat dvěma způsoby podle toho, které známe od rodičů: 1) přímo, silou a tyranizováním nebo 2) manipulací a sváděním.

Oba typy působí poněkud napjatě a hrdě, ale jinak se jejich fyziognomie liší.

Manipulativní typ má proporcionálně rovnoměrné tělo, pánev bývá energeticky nabitá, ale nepropojená se středem. Jeho pohled je měkký a svádivý.

Silový typ má dominatní horní polovinu těla s blokací na bránici, takže vypadá, jako by byl neustále v nádechu. Energie se tak drží v horní olovině těla. Blokovaná pánev brání pociťování tělesných impulzů. Pohled má tvrdý, neproniknutelný, někdy se zdá, že je stále ve střehu a kontroluje vás.

Psychopatický typ může působit tvrdě a křehce zároveň tím, že jeho síla je pouze vnější postoj a obrana.

Tento rytířský typ má neustále nasazené brnění. Hluboko v nevědomí má strach, že kdyby své brnění odhodil, přiznal své city a odevzdal se, bude ponížen a přemožen. Pravidla hry tvoří sám a za běhu, cizí hry nehraje a přesto může mít pocit, že prohrává. Co je to za stupeň vítězů, na kterém stojím sám?!

Vnitřní krajina psychoatického charakteru je plná fantazie a slavných dobrodružství, kde vítězí ti nejlepší a nejčestnější. Jeho svět se točí kolem ušlechtilých hodnot, které jsou podporovány vytrvalostí, houževnatostí a odvahou. Toto touží přenést do fyzického světa – a jednoho dne to dokáže.“ (Barbara Ann Brenan, 1987) Musí se utkat sám se sebou, uvědomit si, že pravá odvaha je odhodit brnění, odevzadat se a důvěřovat.

Psychopatický typ může působit tvrdě a křehce zároveň tím, že síla je pouze jeho vnější postoj a obrana, tedy charismatický typ „bad guy“ nebo „princezna bojovnice“. Je pro ně často snadné získat si partnera orální struktury, kteří se rádi chytí silnějšího ochránce, nejsou agresivní, ale konflikty, které psychopatická struktura vyvolává, je vyčerpávají. Psychopat samozřejmě za životního partnera nepotřebuje „domácícho mazlíčka“ (ač je krátkodobě právě tato dynamika může bavit jako bezpečná hra), ale partnera, který je stejně silný nebo silnější, dokáže odhodit štít, a zároveň mít meč stále po ruce. To může dokázat i zralý orální charakter, ale musel by se rozloučit s touhou po bezkonfliktním vzathu

Podobné příspěvky