Aby člověk věděl kdo je, musí vědět co cítí

Mám občas tendence opájet se světem ducha, intelektuálním nadšením, filosofíí, poezií, velkými objevy a myšlenkami… Vším tím, co nás povznáší vysoko nad zem, odkud se můžeme dívat s nadhledem. Bylo by přeci tak krásné pochopit, porozumět světu, porozumět člověku. Naše psychika ovlivňuje naše tělo, změna myšlení nás může vyléčit. Mnohdy stačí dobře položená otázka… Po-chopení…