Člověk je v holistickém* neboli celostním přístupu ke zdraví chápan jako specifická mnohovrstevnatá bytost, proto sestavuji terapeutický program každému plně na míru, kdy se společně vydáváme na cestu vedoucí k harmonii se sebou i vnějším světem, v souladu s proudem bytí a za pochopení hlubšího významu ne-moci či jiných obtíží včetně náročných životních situací. Ráda vás povedu směrem k nalezení svého středu a síly, k opravdovému prožívání lásky a plnosti života, dovolíte-li si aktivní spoluúčast na této cestě.

Využiji k tomu všechny nástroje, které mám k dispozici, počínaje vědomým rozhovorem, dále prací s myslí, emocemi, dechem, hlasem a zvukem, vedenou meditací, vizualizací, bioenergetickým a meridiánovým cvičením, výživou, detoxikací, vědomým dotekem, a v neposlední řadě energetickými a masážními ošetřeními, neboť přes tělo jsme mnohdy přístupnější a flexibilnější nežli přes mysl.

* Holistický terapeutický program pojímá zdraví celostním způsobem, který zahrnuje dynamickou rovnováhu mezi vnitřním prostředím člověka (somatické, psychologické, sociální, spirituální aspekty), dále vnějším prostředím Země (biosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra), solárním systémem a vesmírem, jichž je člověk přirozenou součástí.

Vědomý rozhovor nad šálkem čaje
Energetické léčení
Merdiánové cvičení

Objednejte se na individuálnícelostní terapii:

Načítám...