Každé autentické setkání a sdílení je pro mě nesmírným obohacením a vždy mě naplní radostí, když se mi podaří druhého inspirovat, navodit harmonický klid, povzbudit či posílit na osobní úrovni.

Vystudovala jsem bakaláře Humanitní vzdělanosti na nejmladší fakultě Karlovy univerzity, na Fakultě humanitních studií, který mi rozšířil obzory mého chápání a dal do vínku multidisciplinární pohled na jednotlivé oblasti lidského života, a to jak porozuměním souvislostí z hlediska historie a filozofie, tak i antropologie, sociologie, ekonomie a v neposlední řadě psychologie, na kterou jsem se zaměřila. Prošla jsem tak tříletým výcvikem Psychologie zdraví pod vedením pana doc. Václava Břicháčka a pana prof. Jara Křivohlavého. Tento obor mě zaujal hlavně svým celostním přístupem k člověku a uvědomila jsem si díky tomu, že chceme-li trvalé změny k lepšímu, nelze se jen zaměřit na detaily toho, co nefunguje, a jednotlivé zdánlivě poruchové dílky „opravit“, ale je potřeba brát v potaz fungování celku a také to, co by mohlo pomoci onomu celku ke znovu nastolení homeostázy neboli optimální stálosti.

Tento holistický přístup mě pak dále vedl k dalšímu kroku, který byl na akademické půdě jen v základech nastíněn, a jímž je větší propojenost, komunikace a uvedení se do souladu s naší tělesnou schránkou. Ačkoli jsem si své schopnosti vnímat své tělo, komunikovat skrze své ruce a dotyk a nalaďovat se na ostatní uvědomovala do jisté míry již v době svého dospívání při mých prvních masážních pokusech, plnému uvědomění si mých darů a vlastně i zdroje mé životní radosti a energie vděčím hlavně setkání s MUDr. Soňou Hájkovou. Pod jejím vedením jsem prošla tříletým profesionálním výcvikem holistických terapeutů v oborech: Lidská bytost, Etika a duchovní cesta, Harmonie, Holistický program léčení, Holistická výživa, Holistická cvičení, Holistické masáže, při nichž jsem si uvědomila, jak mocný dokáže být plně vědomý dotyk v rámci nastolení rovnováhy, klidu a skutečného pocitu vyživení, a to vše na základě jasného a čistého záměru, vedení pozornosti a sladění.

Dále mě mé kroky vedly k seznámení se s Christianem Pankhurstem a s jeho komunikační a vztahovou metodologií se somatickým přesahem zvanou Heart IQ, u níž jsem si uvědomila jak moc ústřední roli sehrává propojování v opravdovosti s ostatními a to s praktickým využitím již předešlých teoretických poznatků ohledně naslouchání či pozorování, vědomého držení prostoru a čistého reflektování bez myšlenkových analýz a posuzování a to zejména při práci ve skupině. Zde má cesta růstu a vývoje jako člověka i jako masérského terapeuta však zdaleka nekončí, jelikož novým věcem se učím dennodenně a ve své praxi využívám mnoho dalších nápomocných střípků a nástrojů, s nimiž postupně přicházím do kontaktu.

Odjakživa jsem hloubala nad vším, co pozoruji, co vnímám, co zažívám, jak to mají ostatní, jak věci v tomto vesmíru fungují, jaké tu máme systémy a celky. Z toho všeho jsem si skládala dohromady několikarozměrnou mozaiku, kterou jsem revidovala pokaždé, když jsem si uvědomila další rozměr předešlé zkušenosti. A toto všechno mi nejčastěji zprostředkovávalo setkávání s lidmi a naladění se na jejich vlnu.

Řekla bych, že mým darem je propojující, láskyplně hladivý dotyk, o nějž se v radosti dělím.

Našla jsem místo, kde je mi dobře

Dobrý den dovolte mi se podělit o mojí zkušenost.. na masáži jsem byla minulý týden u masérky Hanky. Byla to moje 2 masáž v životě.. takže si asi dovedete představit s jakou obavou jsem tam šla. Teď zpětně se směju, že úplně zbytečně. Velmi milý přístup od začátku až do konce a samotná masáž mě přesvědčili k tomu, že jsem tam určitě nebyla naposled. Díky moc a věřím, že jsem si našla místo, kde mi je dobře. Takže já 100% doporučuji a moc ráda přijdu zase. A ještě jednou díky !!!
Martina B.

Objednejte se na masáž k Hance

Načítám...